Εκπαιδευτικά Οχήματα

Τα εκπαιδευτικά οχήματα που διαθέτει η σχολή μας είναι :

-Μηχανές

-Αυτοκίνητα

-Αυτόματο όχημα

-Φορτηγό

-Λεωφορείο

Go to top